Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Joel Francisco Perri & The Athenians - Canto Geneal


1. Tupamaros 03:44
2. Pueblo en Lucha 02:31
3. Paola 11099 05:02
4. Libertadores 02:41
5. América 03:48 Insurecta
6. Música de "Z"-instr. 09:44
7. Adelfi Mou 05:22
8. instr Chassaposerwiko. 02:12
9. Tha Gini Aspri Mera Ja Ke Mas 02:54
10. Sta. Chronia 03:51 Tou Othona
11. Bouzouki 1:58 Intro
12. Kessariani 05:55
13. Foressa Mavra 03:55
14. Maestro Wassilis 03:26
15. Fjochojitonies 02:27
16. Gitonia 06:52 Ton Agelon

buttonyl.png (164×40)